Zend Certified Engineer Zend Framework

Od dzisiaj jestem certyfikowanym inżynierem Zend Framework

Trzy tygodnie temu zacząłem tygodniowy kurs Zend Framework, zorganizowany przez Centrum Edukacyjne Compendium, na którym trenerem był Adrian Słowik. Wcześniej moja styczność z Zendem ograniczała się tylko do drobnych poprawek w widoku, a na kursie przeszliśmy przez wszystkie elementy Zend Framework i omówiliśmy jego możliwości. Ale nie tylko to było tematem szkolenia, dość dużo rozmawialiśmy o bezpieczeństwie i o samym PHP.

Po szkoleniu mieliśmy prawie trzy tygodnie na przystąpienie do egzaminu. Sam egzamin był bardzo trudny, a przynajmniej dla mnie taki był, bo wymagał bardzo dużej wiedzy z samego Zenda, a przez kilka dni jest bardzo ciężko przyswoić sobie obszerny materiał ze szkolenia jak i z dokumentacji. Od razu po egzaminie dostałem wynik i cieszę się, że był pozytywny. Teraz tylko wypada czekać aż przyślą certyfikat.