lem

Program służy do wyznaczania reguł z systemu decyzyjnego za pomocą uproszczonej metody LEM2 (bez parametrów).

Posiada własny generator bazy wiedzy oraz możliwość wygenerowania opisu działania tej metody.

Program został napisany w ramach zajęć Sztuczna Inteligencja na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim.